Neteges industrials

  • Disseny i coordinació de neteges industrials
  • Redacció, implantació i seguiment de plans de neteja especialitzats
  • Documentació i processos de neteja integrats en sistemes de gestió certificats
  • Auditories específiques i globals del servei de neteja i desinfecció
  • Formació específica en neteja industrial (diversos nivells)
  • Optimització de recursos per a la neteja industrial
  • Assesorament a nivell de productes químics de neteja
  • Seguiment del servei de neteja amb inspeccions regulars
  • Seguiment dels sistemes auxiliars dels serveis de neteja

“La neteja és l’acte d’enfrontar-se a si mateix”

Marie Kondo.
Scroll to Top