Certificacions en sistemes de qualitat
i seguretat alimentària

  • Disseny i implantació de sistemes de qualitat (ISO 9001)
  • Disseny i implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentaris (IFS, BRC, FSSC 22000, ISO 22000)
  • Auditories internes i de seguiment
  • Auditories de diagnosi
  • Gestió documental
  • Actualització de documentació
  • Acompanyament durant les auditories externes
  • Formacions específiques d’acord a les necessitats de l’empresa, bonificables
  • Verificacions d’aparells de lectura de temperatures
  • Certificació ecològica

“Qualitat significa fer el correcte quan ningú està mirant”

Henry Ford

ISO 9001
BRC food
ISO 22000 2005
FSSC 22000
ISO 45001 2018
Scroll to Top