Seguretat alimentària

 • Disseny i implantació d’autocontrols: prerequisits sanitaris, APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític)
 • Redacció, implantació i seguiment de plans de neteja especialitzats
 • Auditories de seguiment d’autocontrols
 • Auditories especifíques de neteja i desinfecció, d’infraestructures i d’higiene i manipulacions
 • Acompanyament durant les inspeccions
 • Formacions especifiques d’acord a les necessitats de l’empresa, bonificables
 • Revisió i validació d’etiquetatge d’aliments
 • Proves de traçabilitat
 • Tramitació de Registres Sanitaris i Tràmits Administratius
 • Actualització de documentació sanitària
 • Redacció de fitxes tècniques de producte
 • Valoracions nutricionals d’aliments
 • Plans de Gestió i Cartes d’al·lèrgens
 • Col·laboracions amb ajuntaments i administració: inspeccions, classificacions segons el risc, codificació d’establiments, formació…

“Som el que fem, som el que mengem” 

Fundació FC Barcelona.

Scroll to Top